Schema: Niveau 4

Op het niveau van georganiseerde meerlagige integratie lukt het een individu meer en meer om het gedrag te laten leiden door de eigen hiërarchie van waarden richting het persoonlijk ideaal. Op dit niveau neemt een individu de eigen ontwikkeling op georganiseerde wijze in de hand. Empathie wordt sterker en ontstaat uit een stabiel zelf, waardoor bevestiging van of vergelijken met anderen niet meer nodig is om zichzelf beter te voelen, vanuit het besef van een universele uniciteit. Innerlijke conflicten worden minder intens door het ontstane zelfbesef: er is beter begrip van de eigen overexcitabilities, interne impulsen kunnen gelabeld worden als "hoger of lager" met betrekking tot het persoonlijk ideaal en daardoor verworpen of bevestigd worden. Innerlijke conflicten kunnen effectief behandeld via autopsychotherapie, waarbij iemand zowel de patiënt als de hulpverlener is.