Schema: 1e set factoren

De eerste set factoren zijn biologische impulsen. Mensen ontwikkelen zich door levensfasen, zoals een kind leert lopen en emoties leert herkennen bij zijn verzorgers en er op leert anticiperen, maar ook de ontwikkelstadia in een mens, zoals de pubertijd, kleutertijd, overgang enz. Ook overlevingsdrang is een biologische impuls: diep in iedereen zit de onbedwingbare drang om zo lang mogelijk in leven te blijven. Alvast vooruit kijkend op de tweede set factoren, is het leven in een groep ook een voorbeeld van een biologische impuls: in een groep is men nu eenmaal veiliger dan alleen. De primaire focus van de eerste set factoren zijn er op gericht om zichzelf verder te helpen.