Schema: 3e set factoren

De derde set factoren coördineren het persoonlijke ontwikkelproces, door te bepalen welke waarden hoger of lager zijn en dus verworpen of bevestigd moeten worden in het gedrag. De derde set factoren (die pas zichbaar zijn vanaf het niveau van spontane meerlagige desintegratie) werken de eerste en tweede set factoren tegen. Mensen met een meerlagige ontwikkeling hebben volgens Dąbrowski een sterke drang naar autonome groei. De leden van deze groep zijn mensen die een individueel pad van ontwikkeling bewandelden. Deze mensen maken zich los van een automatisch, basaal, gesocialiseerd beeld van het leven en bewegen zich door een serie van persoonlijke desintegraties.

De autonome groeikrachten die hierbij betrokken zijn benoemde Dąbrowski 'dynamismen'.