Schema: Sensuele overexcitability

Mensen met een sensuele overexcitability hebben een vergroot gevoelsmatig en esthetisch beleven van zintuiglijke waarneming. Zij zijn niet alleen gevoeliger voor zintuiglijke prikkels (zien, bv. lichtgevoeligheid; horen, bv. gevoelig voor schelle geluiden; tactiel, bv gevoelig voor labels in kleren, maar ook aanraken en aangeraakt worden; proeven, bv. voorkeur voor sterke smaken), maar ook voor mooie beelden, objecten of muziek.

In de sensorische integratie wordt ook de prikkelverwerking op proprioceptief (het geheel van spieren en gewrichten) en vestibulair gebied (evenwichtsorgaan) in kaart gebracht. Dąbrowski heeft deze gebieden echter niet omschreven. Dat wil niet zeggen dat er op die gebieden geen overexcitability kan bestaan.