Dynamismen

Dynamismen zijn de drijvende krachten in persoonlijkheidsontwikkeling. Dąbrowski omschreef ze als: "combinaties van instincten, drijfveren en intellectuele processen, gecombineerd met emoties". Overexcitabilities spelen een fundamentele rol in de ontwikkeling van dynamismen. Per ontwikkelingsniveau zijn verschillende dynamismen in een bepaalde hevigheid aanwezig.

Dynamismen zijn in 2 categrorieën in te delen: oplossende en ontwikkelende dyanmismen.

Oplossende dynamismen zorgen er voor dat de persoonlijkheidsstructuur op het niveau van primaire integratie verzwakt, verstoord en uiteindelijk verwoest wordt. Enkele voorbeelden van oplossende dynamismen zijn: ambivalenties en ambitendenties (hoe het is versus hoe het zou moeten zijn), ongemakkelijkheid met jezelf (eigen tekortkomingen zien), gevoelens van schaamte en schuld (over het beeld dat -je denkt dat- anderen hebben over jou) en creatief instinct (zoeken naar nieuwe ervaringen die meer in de richting zijn van het persoonlijk ideaal).

Ontwikkelende dynamismen creëren een nieuwe mentale organisatie met een waardenhiërarchie die meer in overeenstemming met het persoonlijk ideaal is. Enkele voorbeelden van ontwikkelende dynamismen zijn: zelfbewustzijn en zelfcontrole (bewust eigen gedrag en innerlijke structuur van waarden vormen), verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen (eigenaar zijn en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, gedachten en verlangens), syntonie, identificatie en empathie (invoelend vermogen), zelfeducatie en autopsychotherapie (opleiden en gidsen van jezelf).

Het onderwerp dynammismen wordt in onze open studiebijeenkomst over dynamismen gedetailleerder besproken.