Schema: Ontwikkelingsniveaus

Dabrowski beschreef vijf niveaus van ontwikkeling. Op niveau één en op niveau vijf is er sprake van een geïntegreerde en harmonieuze persoonlijkheid, met weinig innerlijk conflict. De niveaus twee, drie en vier beschrijven verschillende niveaus van desintegratie en letterlijk on-gemak (Dabrowski schrijft 'literally dis-ease').

Dabrowski was er heel duidelijk over dat deze niveaus naast elkaar kunnen bestaan, in dat geval wel altijd in conflict met elkaar. Dit conflict wordt pas dan opgelost wanneer één van de structuren wordt geëlimineerd of ander de volledige controle van een andere structuur valt.