Schema: Niveau 1

Op dit niveau bevinden de mensen die zich normaal ontwikkelen. Zij worden sterk gedreven door de eerste en tweede sets factoren. Gedrag is vooral het product van aangeboren eigenschappen, afkomst en opvoeding. 60% van de bevolking functioneert op dit level: dit is de maatschappij.

Vanwege de sterke tweede sets factoren, conformeert men naar de normen van de groep. Hierdoor is er weinig persoonlijke ontwikkeling, introspectie en innerlijk conflict. Er heerst een zekere harmonie. Verandering in het gehanteerde perspectief zal bij hen op weerstand stuiten, maar vanwege trouw aan de machthebbende intstantie, zullen zij zich zonder al te veel moeite aanpassen aan de nieuwe regels.

Eventuele overexcitabilities worden vooral als belemmerend ervaren. Vaak worden deze daarom weggestopt of genegeerd.